Přihlášení na konferenci

Závazná přihláška na akci Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů (středa 9. prosince 2020).

Vložné

1.800 Kč bez DPH
1.700 Kč bez DPH pro členy ČKAIT, ČKA nebo státní správy

Cena konference je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference.

Konference i všechny materiály budou v plném znění přístupné pod jménem a heslem po dobu 6 měsíců.

Po vyplnění a odeslání údajů se zobrazí potvrzení. Zároveň obdržíte potvrzovací e-mail.

required
required
required
required

required
required
required
Další osoby ze stejné firmy/organizace (pro všechny osoby bude vystavena společná faktura)
required